Презентацията пътят към успеха


Статия в блога на Капитал за новоизбрания Бранд Мениджър на годината доказва, че когато искаме да постигнем едно добро представяне е необходимо средставата с които си служим да бъдат на ниво. В конкретното събитие, явно хора които се награждават в областта на маркетинга нямат елементарни презенаторски познания, което е трагично.

А аз си мислех, че само на мен ми се случва да гледам смотани презентации. Ако изобщо някои от тях могат да се нарекат презентации.
Най-трагичното което наблюдавам масово през последните години е word document използан като записки от които се чете и се използва като средство за презентация?!?!

Отдавна се каня да напиша своето мнение по въпроса и как според мен трябва да изглежда една добра презентация. Ще споделя наблюденията които имам за основните грешки които се правят в практиката. Материала подлежи на корекции и допълване.

Какво означава презентацията?
Презентацията е помощното средство с което се отблязват ключовите моменти в темата обект на презентиране. Погрешно е да се пренасищат слайдовете с информация и текст в който няма акцент. В повечето случай всяка отделна точка се разглежда на отделен слайд като самое се посочват точките на които презентатора ще обърне внимание (дори и само със споменаването им).

Погрешни похвати наблюдавани в практиката:

 • Слайдовете се пренасищат с информация;
 • Съдържанието на слайда се прочита от презентиращия 1:1 и се преминава към следващия слайд. Липсват разсъждения и коментари по казаното, налице е четене! Каква е ролята на презентатора, да сменя слайдовете може би?;
 • Допускат се много и груби правописни грешки;
 • Презентатора решава, че точно в момента когато цялото внимание е насочено към него, той трябва да редактира правописните грешки.
 • Използването на различен фон във всеки слайд. Това излишно натоварва и придава груб вид на презентацията;
 • Бавни и смешни анимации, според мен анимациите са напълно излишни за всяка бизнес презентация;
 • Движещи се картинки, подскащи надписи и други подобни които само отвличат вниманието на аудиторията от същината на темата;
 • Използване на звукови (д)ефекти;

Правилният подход:

 • Използване на еднакви, неутрални фонове за презентации. За бизнес организациите е добре това да бъдат такива които са свързани със самата организация (напр. съдържащи фирменото лого).
 • Силно изразен контраст между фона и текста, използване на получер и курсив на текста.
 • Самото фирмено лого (или друг фирмен знак) трябва да присъства като елемент от презентацията, като то бъде поставено по начин който да не пречи на представянето на основната информация и в същия момент, прави впечатление за това, коя е огранизацията презентатор.
 • Заглавието на темата е добре да присъства на всички страници, като след като бъде представена темата, нейното заглавие във вътрешните слайдове не трябва да се натрапва. По този начин самия презентатор, няма да се самозабравя и да се отклонява от темата (ще я вижда на всеки слайд). Така също ще се напомня и на аудиторията за същото.
 • Подзаглавието – един реквизит който става задължителен когато се налага предсатвянето на дадена точка от темата на повече от един слайд, тогава с един поглед ще се вижда за какво точно се отнася той.
 • Съдържанието на слайдовете, трябва да бъде максимално ясно и в същото време кратко с поставен акцент върху най-важните (за презентатора) точки;
 • При включване на таблици и графики в презентацията избягвайте такива в които има прекалено голямо количество информация и това не позволява тяхното нормално представяне (напр. огромни таблици в които е трудно да се разглеждат данните, графики създавани за други цели и поместени в презентацията с неподхощи пропорции, което ще доведе до неточното и грубото им представяне).
 • Броя на слайдовете трябва да бъде съобразен с времето за презентиране, но не трябва да се прекалява. Когато се забележи отекчаване на аудиторията, би било добре да се премине напред и да се ускори края и. Добър подход би бил да се включва и броя на слайдовете общо и номера на текущия слайд.

Добрата презентация би помогнала на презентатора да бъде разбран по-добре и в същото време да не бъде скучен и безинтересен за аудиторията.

–-
Далеч съм от мисълта, че това са законите за перфектната презентация, за мен спазването на такива правила би довело до създаването на една добра презентация, която ще помогне на аудиторията да следи разглежданата тема. Ще помогне на автора да не се отклонява и да следи точките по темата, без да е необходимо да чете всичко дословно.

Technorati Tags: , ,


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.