Коментари по предизборната програма на г-н Младен Чаушев, кандидат-кмет на община Златоград

Като гласоподавател в община Златоград, като гражданин и като човек, който все по-малко си мълчи, искам да отправя няколко питания към всеки кандидат-кмет (и кандидат общински съветници), по точки от неговата програма. Конкретно в случая попаднах на програмата на г-н Младен Чаушев. По тази причина първите ми въпроси са насочени именно към г-н Младен Чаушев кандидат-кмет на община Златоград и кандидатите за общински съветници издигнати от издигнати от „Българска социалдемокрация“.

Вероятно със следващите редове ще събера доста безсмислени и досадни коментари, надявам се измежду тях да намеря и отговорите на въпросите, които ме интересуват.

Всичко написано по-долу звучи супер, но има два проблема или по-скоро липсват отговорите на двата най-важни въпроса: как ще се реализират точките от програмата и с какви средства (източник). Ако господата икономисти, могат да споделят и колко средства ще бъдат необходими ще бъда много благодарен.

За да не отегчавам аудиторията, ще премина директно към въпросите по отделните точки от програмата за развитие на общината, която представя екипа на г-н Чаушев.

Коментарите и най-вече въпросите ми по част от точките са след всяка от тях.


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
на Младен Чаушев (кандидат-кмет) и кандидатите за общински съветници издигнати от „Българска социалдемокрация“
Основен приоритет: Икономическо развитие и заетост за хората

 1. Ще създадем специализиран Център за бизнес развитие, с офиси в гр. Златоград, с. Старцево, с. Долен и с. Ерма река. Центърът ще подпомага и консултира безвъзмездно всички граждани при стартиране на бизнес, развитие на съществуващ бизнес и международно бизнес сътрудничество. Ще разработва безплатно бизнес проекти за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програми на ЕС и активно ще съдейства за осигуряване на финансиране за тях. Срок за изпълнение – до 30.06.2016г.
 • Къде ще намерите квалифицирани служители (експерти) имащи УСПЕШЕН опит в изготвянето и реализирането на европейски проекти, които ще работят в тези центрове?
 • Кой и как ще осигурява възнаграждението на експертите от тези центрове? Община Златоград предполагам, от общинския бюджет?
 • Как ще привлечете тези хора да работят за Община Златоград? Защото милеят за общината, Защото ще получават висока заплата, Защото ще имат много работа, Защото ще е дългосрочно?
 1. Ще създадем обособени индустриални зони във всяко населено място с осигурен статут за развитие на бизнес и инвестиции. Ще изградим комуникации до тях, за да може инвеститорите да започват бизнес в рамките до 3 месеца. Земите ще се отдават за ползване, без да се продават и ще останат собственост на oбщината. Срок за изпълнение – до 31.12.2017г.
 • Как ще бъдат осигурени тези имоти? Как ще бъдат отчуждени от настоящите им стопани и с какви средства ще бъдат придобити от Община Златоград?
 • Как възнамерявате да стимулирате инвеститорите да вложат средства в изграждането на бизнес, за чийто земя нямат собственост?
 • Пътната инфраструктура в региона не е благоприятна за всякакъв вид бизнес начинания. Тежкотоварни камиони само ще затруднят и допълнително ще влошат пътните артерии.
 • Има ли конкретни бизнес сектори, които ще бъдат с преференции?
 1. Ще направим фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на желаещи да започнат самостоятелен бизнес. Средствата ще се разпределят след одобрение на проектите от независими експерти и с изрично гласуване в Общинския съвет. Срок за изпълнение – до 31.12.2016г.

Кой е източника на финансиране – ясно, че общината ще ги разпределя, но кой ще бъде финансиращия орган. За какъв размер, какви бизнеси, с какви очаквания към инвестиращите, за какъв период от време се предвиждат тези инвестиции?

 1. Ще помогнем за развитието на всички населени места в общината чрез максимално усвояване на европейски средства. Това ще се реализира чрез взаимодействие с изградения Център за бизнес развитие и Фонд за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиращ бизнес. Срок за изпълнение – в рамките на мандата.

Отговорите на предходните два въпроса, ще ми дадат достатъчно информация за тази точка, но ако източника на финансиране на предходните точки е настоящата точка от програмата ви, кои са оперативните програми на ЕС, от които смятате да се възползвате?

 1. Ще открием специализирана Търговско – банкова гимназия с фокус върху обучението по финанси, счетоводство, банково дело, предприемачество и развитие на бизнес. Така ще подготвим млади кадри за развитие на бизнеса и ще ги стимулираме да останат в Общината. Срок за изпълнение – 01.09.2016г.
 • Община Златоград разполага с средно училище предлагащо икономически профил на учениците. С какво „новата“ гимназия ще привлече нови ученици, с оглед на демографския проблем, намаляващия брой деца?
 • От къде ще се осигури квалифицирания преподавателски състав, който да може компетентно да обучи учениците (ако приемем, че говорим за ново училище) на фона на недостига на учители в цялата страна?
 1. Ще открием филиал на голям университет в гр. Златоград, специализиран в обучение по финанси, предприемачество, инвестиции и развитие на бизнес. Ще обвържем средно с висше образование и икономическото развитие на общината. Срок за изпълнение – в рамките на мандата.

В България има 51 висши училища, с филиалите са над 70. С какво Златоград ще привлече студените? Около 60% от студентите се обучават в София, защото имат перспектива за започване на работа по време и веднага след обучението си. Останалите 20% предпочитат обучението в чужбина. На фона на всичко това през последните няколко години висшите училища (дори софийските) имат сериозен проблем с попълването на бройките, които държавата финансира (демографските проблеми тук също се отразяват).

Къде ще бъде това Висше училище? Имаме ли сграден фонд в рамките на общината, който да отговори на изискванията за един съвременен университет? Има ли капацитет Златоград да поеме студенти? Къде ще ги настани?

Как ще се финансира изграждането на това висше училище?

 1. Ще поемам разходите за обучение и специализация на млади лекари от общината срещу ангажимент да се върнат и работят в Златоград. Срок за изпълнение – целогодишно, в рамките на мандата.

С какви средства общината ще поема тези специализации? Източник и размер?

 1. Ще открием 2 субсидирани стоматологични кабинета, който да обслужват на ниски цени деца, пенсионери и трайно безработни. Срок за изпълнение – до 31.12.2016г.

Средства – източник и прогнозен размер?

 1. Ще изградим съвременна общинска зъботехническа лаборатория, която ще работи  по цени на себестойност за деца, пенсионери и трайно безработни. Срок за изпълнение – до 30.06.2017г.

Кой стоматолог ще избере да работи на „себестойност“ та дори и в Златоград?

 1. Ще въведем електронно обслужване на граждани и ще направим Златоград първата в България напълно електронизирана община. Срок за изпълнение – до 30.06.2017г.

Успех! Има примери много за електронни общини и все пак ме мъчат два въпроса:

Какви средства са предвидени и какви са услугите, които ще предлагате електронно? Каква ще бъде съдбата на служителите от държавната (общинската) администрация след като тяхната работа ще бъде сменена от електронна система?

 1. Ще въведем тотална прозрачност върху финансите и дейността на общината. Прозрачното управление на финансите е в основата на ефективността им и доверието на гражданите. Срок за изпълнение – веднага след изборите.

Това съм го чувал от всеки кмет (в т.ч. от вас г-н Чаушев), но бързо забравяте тези си обещания в момента, в който седнете в кметското кресло и/или някой стар финансист поеме финансите в общината и им загубите „спатиите“.

 1. Ще подобрим условията на живот в селата, за които никога не остават средства. Средствата на общината трябва да се разходват справедливо за всички. Срок за изпълнение – в рамките на мандата.

Как?

Като обобщение мога да кажа само, че програмата има пожелателен характер, но в нея няма никаква конкретика, нито дума за това как ще бъдат постигнати мерките, които са изброени, а за пари и дума не се казва. Европа не дава пари без основание.

Нито дума за Туризъм. Златоград се утвърди като туристическа дестинация, но ние ще развиваме университети и бизнес центрове, а туризма понеже вече сме утвърдени там ще го оставим да се „оправя“. Построените, но празни хотели също … (евала).


*Възнамерявам да направя същото и с програмите на другите кандидати за поста, ако те разбира се ги направят публични.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.