Етикет: email маркетинг

  • email Marketing / spam

    Email Маркетингът е един от най-евтините инструменти за провеждане на една Интернет рекламна кампания (а и не само). Това е причината, той да бъде „апетитна хапка“ за много голяма част от рекламодателите. Неправилното използване на този инструмент обаче води до тежки последствия. Спамът пък е едно от най-противните неща, с които се сблъскваме всеки ден, […]